§1 Ogólne postanowienia
■ Regulamin tylko i wyłącznie do użytku wirtualnej spedycji EKARD. ■ Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z jego przestrzegania. ■ Wszelkie zmiany w regulaminie firmy będą przestrzegane po upływie 24h od ich publikacji. ■ W firmie obowiązuje jazda na realistycznym spalaniu (Dostępne w opcjach i rozgrywka). ■ Maksymalna ilość uszkodzeń naczepy wynosi 15,0%. Trasy mające 15,1% i wyżej będą automatycznie odrzucane. ■ Co miesiąc jest organizowany obowiązkowy konwój firmowy. W nagłych przypadkach można się usprawiedliwić. ■ Na comiesięczne konwoje firmowe przeznaczona jest ciężarówka firmowa. Tą ciężarówką jeździmy również na konwojach między-firmowych. ■ Na komunikatorze głosowym obowiązuje wysoka kultura osobista! (Nie używamy wulgaryzmów, gdy razem rozmawiamy!) Tyczy się to też forum i innych portali związanych z działalnością firmy i TruckersMP. ■ Osoby wyższe z firmy, które napiszą podanie o urlop nie mogą sami sobie odpowiadać i akceptować urlopów. ■ Kierowcom będą anulowane zlecenia ADR lub ponadgabarytowe jeśli nie będą mieli zrobionej wystarczających ilości km zapisanych w paragrafie §4 podpunkcie 15 i 16. ■ W firmie zakazane jest ingerowanie w grę, w szczególności ingerowanie w prędkość gry i w uszkodzenia ładunku. ■ Osoby przyłapane na oszustwie będą automatycznie usuwane z firmy. ■ Maksymalna długość pojedynczej trasy może wynosić 7000 kilometrów. Zasada ta nie dotyczy zleceń zewnętrznych z World of Trucks.
§2 Rekrutacja
■ Każda osoba przyjęta do firmy musi mieć minimum 15 lat (bez wyjątków!). ■ Osoba chcąca dołączyć do firmy musi posiadać co najmniej dwa DLC mapowe - Going East i Skandynawia. ■ Swoje podanie należy publikować w dziale Rekrutacja. ■ Podania są sprawdzane do 2 dni. ■ Użytkownik po odrzuceniu podania, może 2 razy starać się aplikować do firmy. Za trzecim razem, użytkownik może starać się aplikować do firmy dopiero po upływie dwóch miesięcy od odrzucenia ostatniego podania. ■ Po pozytywnej odpowiedzi pod podaniem, użytkownik zapraszany jest na nasz serwer DISCORD w celu rozmowy wstępnej. Na tej rozmowie użytkownik jest weryfikowany pod względem znajomości regulaminu i transportu. ■ Hasło potwierdzające przeczytanie regulaminu to "Czeskie studio SCS" należy je wpisać w dowolne miejsce w podaniu (nie wpisanie tego skutkuje odrzuceniem podania).
§3 Okres próbny
■ Czas trwania okresu próbnego wynosi 14 dni od momentu zatrudnienia. ■ Każda osoba podczas trwania okresu próbnego obowiązana jest przejechać w sumie minimum 10 000 kilometrów i wykonać minimum trzy trasy z różnymi osobami z zarządu. ■ Każda osoba będąca na okresie próbnym jest zobowiązana do posiadania malowania firmowego i przedrostka przed nickiem na TruckersMP [EKARD-R] ■ Osoba na okresie próbnym nie jest zobowiązana do wykonania rozpiski. ■ Osoba przyjęta na okres próbny ma 24h na oddanie pierwszej trasy, jeżeli to nie nastąpi zostaje zwolniona. ■ Użytkownik, który nie wykonał okresu próbnego, może starać się o ponowne dołączenie do firmy po upływie 3 miesięcy od dnia zwolnienia. Jeżeli taka osoba po 3 miesiącach znowu nie wykona okresu próbnego, nie może dołączać ponownie do firmy.
§4 Kierowcy
■ Po zakończeniu okresu próbnego (przejechaniu 10 000 km i rozmowie z Właścicielem lub Prezesem) członek firmy staje się kierowcą. ■ Każda osoba po zaliczeniu okresu próbnego jest zobowiązana posiadać przed nickiem na TruckersMP przedrostek: [EKARD] ■ Każda osoba powinna mieć minimum 18 poziom w grze lub pobrać firmowego save'a (KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ) Ma to na celu dostęp do firmowego malowania na Multiplayer lub pobrać malowanie firmowe na singleplayer. ■ Tydzień rozliczeń kierowców zawsze zaczyna się w Poniedziałek (0:00), a kończy się w Niedzielę (0:00). ■ Walutą obowiązującą przy rozliczeniach w tachografie są złotówki (PLN). ■ Jednostką odległości obowiązującą przy rozliczeniach w tachografie z gry Euro Truck Simulator 2 są kilometry (KM) ■ Jednostką odległości obowiązującą przy rozliczeniach w tachografie z gry American Truck Simulator są mile (mph) lub kilometry (km) ■ Jednostką wagi obowiązującą przy rozliczeniach w tachografie z gry American Truck Simulator są tony i kilogramy (t, kg) ■ Jednostką objętości obowiązującą przy rozliczeniach w Tachografie z gry American Truck Simulator są litry (l) ■ Przy rozliczeniach w tachografie z gry American Truck Simulator za 1 mile przyjmuje się 1,6 kilometra, np. 1546 Mil * 1,6 km = 2473,6≈2474 km ■ Każdy kierowca ma obowiązek wykonania rozpiski, czyli 3 tras w ciągu tygodnia. Nie wykonanie tego będzie skutkować otrzymaniem ostrzeżenia. ■ Ilość % uszkodzeń = ilość % mniej zarobku w tachografie. ■ Oddając trasy kierowca jest zobowiązany umieścić dwa screenshoty. Jeden z włączonym F6, a drugi z całego podsumowania zlecenia. ■ Kierowca w miesiącu może oddać dwie trasy bez screenshot'a z F6. Podczas oddawania takiej trasy trzeba w notatce napisać "Bez F6". ■ Od 10 000 km kierowca może przewozić ładunki ADR. Nie obowiązuje to uczestników w konwoju. ■ Od 20 000 km kierowca może przewozić ładunki ponad gabarytowe. Nie obowiązuje to uczestników w konwoju. ■ Kierowcy, którzy jeżdżą na singlu muszą posiadać malowanie na singla, ale można też posiadać takie jakie jest na Multiplayer. Posiadając ciężarówkę do której nie ma firmowego malowania, trzeba mieć malowanie koloru niebieskiego (kolor z naszego malowania). Inaczej trasy zostaną odrzucone! ■ Oddając trasy z podwozia 8x4 trzeba posiadać malowanie firmowe na to podwozie. ■ Osoba oddająca trasę z mapy Węgier jest zobowiązana do pomnożenia przez 8 zużytego paliwa i przejechanego dystansu. ■ Kierowca oddając trasę z Special Transport powinien robić screen z rynku przesyłek (przy wyborze zlecenia), screen z F6 i screen z podsumowania. ■ Kierowca, który dobrowolnie opuszcza szeregi firmy, dysponuje trzema szansami na ponowne wstąpienie. Takowa osoba może wnioskować o ponowne dołączenie po upływie dwóch miesięcy od potwierdzenia zwolnienia przez szefostwo. ■ Pracownik, który został zwolniony z firmy dyscyplinarnie za (np. zachowanie w firmie, otrzymanie trzeciego ostrzeżenia, itp.), może ubiegać się o ponowne aplikowanie do firmy po upływie trzech miesięcy, jednak szefostwo zastrzega sobie prawo do odrzucenia podania bez podania przyczyny. ■ Kierowca miesiąca ma prawo jeździć i oddawać trasy z innym malowaniem niż firmowe przez okres siedmiu dni od momentu ogłoszenia go kierowcą miesiąca.
§5 Rola dyspozytorów
■ Obowiązkiem dyspozytorów jest sprawdzanie tras na tachografie w terminie do następnego dnia do północy od zamieszczenia trasy przez kierowcę. ■ Dyspozytor musi odrzucić ładunek z uszkodzeniami powyżej 15,0%. ■ Dyspozytor powinien dokładnie i uważnie sprawdzać trasy, ponieważ bierze pełną odpowiedzialność za możliwe błędy w tachografie. ■ Osoby wyższe z firmy, które mogą akceptować trasy innych kierowców - NIE mogą akceptować własnych tras. ■ Dyspozytor sprawdzając trasę z mapy Węgier musi sprawdzić, czy przejechany dystans i zużyte paliwo są dobrze pomnożone. ■ W trakcie konwojów nie są liczone uszkodzenia ładunku, w przypadku uszkodzenia przewożonego ładunku zawsze podajemy 0% uszkodzeń. (Kierowca oddając taką trasę ma napisać w notatce: Konwój) ■ Dyspozytor przy sprawdzaniu tras musi sprawdzić, czy kierowca wpisał poprawnie nazwę ładunku i miasta. Obejmuje to wielkie i małe litery, znaki interpunkcyjne i litery z innych języków. ■ Dyspozytor nie ma prawa przyjmować trasy, w której spalanie jest 100l/100km i wyżej.
§6 Urlopy
■ Każda osoba w firmie musi zapoznać się z systemem punktów. ■ Podanie o urlop należy składać w odpowiednim dziale na forum. ■ Podanie o urlop może złożyć każdy pracownik firmy oraz osoba w czasie rekrutacji na specjalną prośbę. ■ Decyzję o akceptacji podania podejmuje szefostwo firmy, a pracownik ma możliwość wykorzystania urlopu tylko po pisemnej zgodzie szefostwa pod podaniem o urlop. ■ Przebywanie na urlopie zwalnia osobę z obowiązku wykazywania się aktywnością. ■ Biorąc urlop na 4 dni w tygodniu, kierowca nie wykonuje rozpiski. ■ Osoba ubiegająca się o urlop powinna mieć wystarczającą ilość dni urlopu płatnego lub posiadać wystarczającą ilość punktów. ■ Każdemu kierowcy przysługuje 14 dni bezpłatnego urlopu w ciągu roku, a każdemu kierowcy ze stażem pół roku (182 dni) przysługuje 20 dni w ciągu roku. Po wykorzystaniu tego urlopu, kierowca może ubiegać się o urlop płatny.
§7 System punktów
■ W firmie EKARD obowiązuje system punktów. ■ System punktów ma na celu uatrakcyjnić pracownikom uczestnictwo w życiu firmy. ■ Punkty można zdobywać za np. uczestnictwo w konwojach, kierowcę tygodnia i miesiąca, pracę w zarządzie, eco-driving i inne. ■ Owe punkty mogą służyć pracownikom w celach np. usunięcia nabytych ostrzeżeń przez pracownika, usunięcia rozpiski i wielu innych.
§8 Ostrzeżenia
■ Dopuszczalne jest posiadanie dwóch ostrzeżeń. Otrzymanie kolejnego ostrzeżenia wiąże się z rozmową osobistą z szefem firmy lub zwolnieniem. ■ Ostrzeżenia są dostępne w dziale Dla kierowców. ■ Ostrzeżenia można redukować za odpowiednią ilość punktów.